Szymon Grüner

Osobisty dziennik spisany w Nysie.

Proces naboru pracowników

2018-10-04 praca
Zrozumiałe jest, że w przebiegu rekrutacyjnym (czyli wyborze odpowiedniego pracownika z zameldowanych chętnych) najważniejsze uzasadnienie jednakowo z perspektywy pracodawcy jak też samego kandydata na stanowisko mają dwa rodzaje druków – CV (z łac. „curicculum vitae”), inaczej po prostu życiorys, oraz list motywacyjny skierowany wprost do spodziewanego chlebodawcy. To w szczególności na bazie niniejszych dwóch dokumentów podejmuje się selekcji oraz postanawia o zaangażowaniu konkretnego kandydata. Wyższość ma tu bezspornie CV, jakie uściśla się wielkim natężeniem merytorycznym – bogatym spisem informacji o pretendencie do posady, jakie wyjątkowo wiele potrafią zakomunikować ewentualnemu chlebodawcy.