Szymon Grüner

Osobisty dziennik spisany w Nysie.

Kosztorysowanie dużej inwestycji budowlanej

2019-10-28 publicystyka

Należy sobie jasno powiedzieć, że rynek budowlany nie ogranicza się wyłącznie do budownictwa mieszkaniowego. Bardzo duża ilość inwestycji budowlanych przeprowadzanych jest na zlecenia różnych podmiotów prawnych, pośród których do wyjątkowo renomowanych zalicza się organa administracji i użyteczności publicznej. Ich zasoby materialne dedykowane na obiekty budowlane, do postawienia jakich potrzebują firmy budowlanej, pochodzą zazwyczaj ze środków państwowych bądź z różnorodnych dotacji (w tym wpłacanych przez Unię Europejską).

Przebieg tworzenia takiego obiektu, który ma służyć celom publicznym, w znaczny sposób odstaje od inwestycji zamawianej przez osobę prywatną lub przedsiębiorstwo. W szczególności, nim jakiekolwiek przedsiębiorstwo budowlane zdobędzie takiego rodzaju zamówienie, musi pomyślnie przejść przez mechanizm przetargu. W trakcie takiego przetargu wybierana jest jedna firma, której oferta jest najlepsza dla zleceniodawcy, czyli dla podmiotu prawnego.

Przeważnie tak się składa, że głównym czynnikiem, jaki finalnie decyduje o doborze uczestnika przetargu jest zasugerowana przez niego cena za usługę. Cena taka jest owocem dokładnych kalkulacji oferenta, obliczanych na bazie dokładnej dokumentacji przedstawionej mu przez zleceniodawcę. Do sporządzenia takich kalkulacji najlepiej wyłonić profesjonalistę albo firmę dysponującą wystarczającym zasobem kompetencji na temat tworzenia kosztorysów budowlanych (sprawdź również tutaj).

Kosztorys taki stanowi integralną cechę oferty i nie może być w nim pola na pomyłki. Osoba opracowująca kosztorysy budowlane musi nader dobrze znać rynek surowców i usług budowlanych by odpowiednio ocenić ilość surowców budowlanych niezbędną do przeprowadzenia inwestycji. Zazwyczaj bierze się pod uwagę dostawcę materiałów budowlanych, który współpracuje z firmą budowlaną oraz udzieli jej najlepszego rabatu.

Zawsze może się jednak przytrafić sytuacja jakiej każdy wolałby uniknąć, tzn. iż w rezultacie nieprzewidzianego splotu przypadków koszt inwestycji przekroczy budżet. W tej specyficznej sytuacji można po wynegocjowaniu ze zleceniodawcą dokonać modyfikacji kosztorysu inwestorskiego, żeby dostosować go do nowych warunków umowy. Odpowiedzialna firma budowlana musi jednak przewidzieć odpowiedni margines błędu, zamiast za każdą cenę starać się zejść z ceny aby zdobyć zlecenie, ponieważ może ryzykować własnymi funduszami jeżeli okaże się iż realne koszty budowy są dużo wyższe od zakładanych.